Eisen geschmiedet, verzinnt
T 15 cm
Auslaufmodell
Lager Chur